مطالب

معرفی و نحوه استفاده از باطری های اسید بغل

در این ویدئو شما اطلاعاتی مفید در رابطه با باطری های اسیدی (اسید بغل ) موتور سیکلت فرا خواهید گرفت