SCOOTER TIRES

انواع لاستیک اسکوتر ایران یاسا

فروش انواع لاستیک اسکوتر مناسب برای موتور سیکلت های اسکوتر

در جدول زیر میتوانید بر اساس سایز لاستیک و نوع موتور سیکلت،

لاستیک مورد نظر خود را خریداری نمائید!

سایز لاستیک
نوع موتور
لینک خرید
(P1)۳.۰۰-۱۰
(P2)۳.۰۰-۱۰
(P3)۳.۵۰-۱۰
۳.۵۰-۱۰
(P1)۳.۵۰-۱۰
(P2)۳.۵۰-۱۰
۱۲۰/۷۰-۱۱
کلیک کنید
۹۰/۹۰-۱۲
عقب و جلو ویگو و ژوپیتر
کلیک کنید
(NP)۹۰/۹۰-۱۲
عقب و جلو ویگو و ژوپیتر
کلیک کنید
۱۲۰/۷۰-۱۲
کلیک کنید
۱۳۰/۶۰-۱۳
کلیک کنید
۱۲۰/۷۰-۱۴
کلیک کنید
۹۰/۹۰/۱۴
عقب و جلو هندا کلیک
کلیک کنید