محصولات ON/OFF ROAD

لاستیک موتور سیکلت های داخل و بیرون شهری

image

لطفا سایز لاستیک خود را در لیست زیر انتخاب کنید تا به محصول مرتبط ارجاع داده شوید

سایز لاستیک  نوع موتور سیکلت  لینک خرید
۲.۷۵-۱۴ TR
۲.۷۵-۱۵ TR
۳.۰۰-۱۶ TR
۳.۵۰-۱۶ TR
۱۱۰/۹۰-۱۶
 ۲.۵۰-۱۷ TR
۳.۰۰-۱۷ TR
۴.۶۰-۱۷
 ۳.۰۰-۱۸ TR
 ۳.۰۰-۱۸ TR YP
 ۳.۰۰-۱۸ TR RP
 ۳.۵۰-۱۸ TR RP
 ۳.۵۰-۱۸ TR SP
 ۳.۵۰-۱۸ TR K102
 ۳.۵۰-۱۸ TR OP
 ۴.۱۰-۱۸
 ۴.۶۰-۱۸
 ۳.۷۵-۱۹
 ۲.۷۵-۲۱ TR
 ۳.۰۰-۲۱ TR
 ۳.۰۰-۲۱ TR KP
 ۳.۰۰-۲۱ TR NP