OFF-ROAD TIRES

انواع لاستیک برون شهری ایران یاسا

فروش انواع لاستیک OFF-ROAD مناسب برای موتور سیکلت های …

در جدول زیر میتوانید بر اساس سایز لاستیک و نوع موتور سیکلت،

لاستیک مورد نظر خود را خریداری نمائید!

سایز لاستیک
نوع موتور
لینک خرید
۳.۰۰-۱۲
۱۱۰/۱۰۰-۱۸
کلیک کنید
۱۳۰/۸۰-۱۸
کلیک کنید
۱۱۰/۹۰-۱۹
کلیک کنید
(NP)۱۱۰/۹۰-۱۹
کلیک کنید
۱۲۰/۹۰-۱۹
کلیک کنید
۸۰/۱۰۰-۲۱
کلیک کنید
۹۰/۹۰-۲۱
کلیک کنید
۹۰/۱۰۰-۲۱
کلیک کنید